προσφατες αναρτησεις

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΜΕΝ ....


«῾Η πίστη δέν θέλει νά κατανοήσει μέ τό μυαλό οσα της λέγει ο Θεός, ουτε ζητα αποδείξεις. ῾Ο φιλόσοφος θέλει νά ζήσει μέ τό μυαλό, αλλά «ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται», οπως λέγει ο ᾿Αββακούμ. ῾Ο Παυλος γράφει στήν ᾿Επιστολή του πρός Ρωμαίους: «Παν δέ ο ουκ εκ πίστεως, αμαρτία εστίν». Καί στή Β´ πρός Κορινθίους ᾿Επιστολή του γράφει: «Διά πίστεως γάρ περιπατουμεν, ου διά ειδους». «Περπαταμε, λέγει, μέ τήν πίστη, κι οχι μέ τά μάτια», δηλ.μέ τό μυαλό. ῾Η γνώση ειναι ενας δρόμος πού δέν βγάζει ποτέ στήν πίστη, κι οσοι νομίζουνε πώς φτάξανε στήν πίστη απ᾿ αυτόν τόν δρόμο, ειναι γελασμένοι. ῾Ο Χριστός ειπε: «῾Η βασιλεία του Θεου ουκ ερχεται μετά παρατηρήσεως», ηγουν «ο ανθρωπος δέν ξαναγεννιέται πνευματικά καί δέν μπαίνει στά μυστήρια του Θεου μέ τό νά εξετάζει μέ τό μυαλό του τά θεικά πράγματα».
•Φώτης Κόντογλου Μυστικά Ανθη σελ,258•