προσφατες αναρτησεις

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Οσία Αμαλία

Στην εικονογραφία εικονίζεται ως γηραιά μοναχή .


Βιογραφία
Η Οσία Αμαλία (στη φλαμανδική γλώσσα Αμαλβέργη), έζησε κατά τον 7ο μ.Χ. αιώνα στο τότε ορθόδοξο Βέλγιο, στην επαρχία της Βραβάνδης, της οποίας πρωτεύουσα σήμερα είναι οι Βρυξέλλες.
Ήταν αδελφή (ή σύμφωνα με άλλους ανεψιά) του Αγίου Πιπίνου Δούκα της Βραβάνδης, κόμη του Λάντεν και κύριου αυλικού των Φράγκων βασιλέων της δυναστείας των Καρολιδών. Παντρεύτηκε τον κόμη Βιτγέρον και ανεδείχθη μητέρα των αγίων Εμβέρτου επισκόπου Καμπραί, Γουδούλης Οσίας, Ραϊνέλδης οσιομάρτυρος και Φαραΐλδης Οσίας.
Μετά από ενάρετο βίο στον κόσμο, διακρινόμενο για τα έργα της αγάπης και της φιλανθρωπίας, έγινε μοναχή σε μεγάλη ηλικία στη Μονή του Μομπέζ, του τάγματος των Βενεδικτίνων, όπου εκοιμήθη οσιακώς το έτος 690 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον  ,Ηχος πλ α΄,Τον Συνάναρχον.
Αμαλίαν οσίαν δεύτε τιμήσωμεν, ότι δόξαν ανθρώπων καταφρονήσασα ,και τον νυμφίον σου Χριστόν ακολουθήσασα, μοναζουσών η καλλονή ανεδείχθης ηρωΐς ,ασκήσεως και αγώνων, διό μη παύση  πρεσβεύειν ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.