προσφατες αναρτησεις

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΑΓΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ


Μεγάλως οἱ θεῖοι, ἠγωνίσαντο Μάρτυρες· πῦρ γὰρ καὶ ξίφος καὶ δεινήν, πᾶσαν ὑπήνεγκαν ποινήν.