προσφατες αναρτησεις

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Η προσευχή είναι μεγάλο αγαθό , αν γίνε­ται και με λογισμό αγαθό.


         Θεόκτιστος Δικταπανίδης
         Η προσευχή είναι μεγάλο αγαθό , αν γίνε­ται και με λογισμό αγαθό· αν ευχαριστούμε το Θεό όχι μόνο όταν μας δίνει , αλλά και όταν δεν μας δίνει ό,τι Του ζητάμε , αφού και τα δύο τα κάνει για την ωφέλειά μας .
Έτσι , και όταν δεν παίρνουμε , ουσιαστικά παίρνουμε με το να μην πά­ρουμε ό,τι δεν μας συμφέρει . Υπάρχουν βλέπετε , περιπτώσεις που η μή ικανοποίηση του αιτήματός μας είναι πιο ωφέλιμη . Και τότε ό,τι θεωρούμε σαν απο­τυχία είναι επιτυχία .
        Ας μη στεναχωριόμαστε , λοιπόν , όταν ο Θεός αργεί να εισακούσει την προσευχή μας . Ας μη χά­νουμε την υπομονή μας φίλοι μου . Μήπως και πριν ζητήσουμε κάτι , δεν μπορεί να μας το δώσει ο Πανάγαθος ; Μπο­ρεί , φυσικά , αλλά περιμένει από μας κάποια αφορμή , ώστε να μας βοηθήσει δίκαια .
Γι’ αυτό ας Του δίνου­με την αφορμή με την προσευχή και ας περιμένουμε με πίστη , με ελπίδα , με εμπιστοσύνη στην πανσοφία και στη φιλανθρωπία Του .
Μας έδωσε ό,τι ζητήσαμε ; Ας Τον ευχαριστούμε . Δεν μας έδωσε ; Και πάλι ας Τον ευχαριστούμε , γιατί δεν γνωρίζουμε , όπως γνωρίζει Εκείνος , τι είναι καλό για μας .
        Ας έχουμε ακόμα υπόψη μας , πως ο Θεός συχνά δεν αρνείται , αλλά μόνο αναβάλλει την ικανοποίηση κάποιου αιτήματός μας . Και γιατί αναβάλλει ; Επειδή , χρησιμοποιώντας ως μέσο τη δική μας επιμονή στο αίτημα , θέλει να μας ελκύσει και να μας κρατήσει κο­ντά Του . Κι ένας φιλόστοργος πατέρας , άλλωστε , όταν του ζητάει κάτι το παιδί του , πολλές φορές αρνείται να του το δώσει , όχι γιατί δεν θέλει , αλλά γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο το παιδί μένει κοντά του .
        Με δυο λόγια , η αποτελεσματικότητα της προσευ­χής μας εξαρτάται :
- πρώτον , από το αν είμαστε άξιοι να λάβουμε ό,τι ζητάμε·
- δεύτερον , από το αν προσευ­χόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού·
- τρίτον , από το αν προσευχόμαστε αδιάλειπτα·
- τέταρτον , από το αν για όλα καταφεύγουμε στο Θεό·
- πέμπτον , από το αν ζητάμε εκείνα που είναι ωφέλιμα σ’ εμάς