προσφατες αναρτησεις

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Υμνος εις την Θεοτοκον του Αγιου Νεκταριου ,Ηχος Γ΄.

Εις την κόρην την άσπιλον


Η παράσταση της Γέννησης της Θεοτόκου από το καθολικό της μονής Δαφνίου

Ηχος  γ΄

Ὑμνοῦμέν Σε παρθένε ,ἁγνή Θεοκυῆτορ,

δι’ ἧς τό θεῖον κάλλος ,ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ,
καὶ πόθῳ γλυκυτάτῳ, κόρη  Σὲ εὐλογοῦμεν.


Γλώσσῃ ἱερωτάτῃ ,καί χείλεσι ἁγίοις,
καρδίᾳ ἁγνευούσῃ ,ψυχῇ καθαρωτάτῃ,
ὁμολογοῦμεν πάντες, ἁγνήν Θεοῦ μητέρα.


Φλόγα τήν βάτῳ πάλαι, ὁ νομοδότης βλέπων,
μὴ πυρπολοῦσαν  κόρη, τόν τύπον κατενόει,
τοῦ τόκου Σου τοῦ θείου, ἁγνή Θεοκυῆτορ.


Εὐλογημένη Χαῖρε, Θεογεννῆτορ κόρη,
ὡς ἀληθῶς τῆς πάλαι, ἀρᾶς ἠλευθερώθη,
τό γένος τῶν ἀνθρώπων,
τῷ τόκῳ Σου Παρθένε.


Σῆς συμπαθείας  κόρη, ἀξίωσον βοῶ Σοι,
ἡ μόνη ἀπορρήτως ,κυήσασα τὸν Λόγον,
καί σῶσον σαῖς πρεσβείαις,
τούς πίστει Σέ ὑμνοῦντας.


Σύ μόνη ἀνεδείχθης, Παρθένε Θεοτόκε,
ἀφθόρως Θεομῆτορ ,Θεόν  γάρ ἀπορρήτως,
νηδύι συλλαβοῦσα, ἀπέτεκες τῷ κόσμῳ.


Καταφυγή καί σκέπη, πιστῶν καί προστασία,
θερμή ἱκετηρία, ταχεῖα μεσιτεία,
τούς Σέ πιστῶς τιμῶντας, Σύ φρούρει  Παναγία.


Ὕμνος μθ΄, Θεοτοκάριον, Ἁγίου Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Καστέλλιον 1967


Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία
Ἔτος 22ο – Τεῦχος 240 – Σεπτέμβριος 2012

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος νεκταριος